Alle bijbehorende onderzoeksagenda's

(post)Koloniale taal, land en volkenkunde
KNAW: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Asian Modernities and Traditions
LEI
Caring society 3.0
AVANS Hogeschool
Centre for Global Heritage and Development
Leiden-Delft-Erasmus
Cultures, Citizenship and Human Rights
UU
De nieuwe wereld
Haagse Hogeschool
Development of society & justice
RUN
Emancipatie en inclusie
Movisie
Europe and a globalising world
UM
Factors influencing health & health care
RUG
Global environmental change
KNAW-NIOO
Global History
EUR
Global interaction of people, culture and power through the ages
LEI
Global migration history
KNAW: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Globalisation, Identity, Inequality and the Urban Environment
UvA
Governance for Society
VU
Governance, institutions
EUR
Grenzen aan culturele diversiteit
KNAW: Meertens Instituut
Institutions for Open Societies
UU
Interaction between Legal systems
LEI
Internationaal
Nederlands Jeugdinstituut
kwantitatief en kwalitatief onderzoek op een groot aantal gebieden
CPB
Language Diversity in the World
LEI
Lives in Context
RUG
Mens & maatschappij
Fontys Hogescholen
Menselijke factoren in het benutten van innovatie in de klassieke oudheid
OIKOS
Migratiediversiteit
WRR
Migration & migrants
KNAW: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Mobility and the distribution of crime
NSCR
Mobility and the distribution of crime
NSCR
Political legitimacy: Institutions and Identities
LEI
Publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het onderzoeksprogramma van het CBS omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens.
CPB
Restoration ecology
KNAW-NIOO
Sociale Innovatie
Stenden
Sustainable Society
RUG
The citizen and the criminal justice system
NSCR
The citizen and the criminal justice system
NSCR
Transnational Law and Governance
UvA
Urban Vitality
Hogeschool van Amsterdam