Alle bijbehorende onderzoeksagenda's

Areas & Living
Saxion
Automotive center of expertise (ACE)
Fontys Hogescholen
CoE Automotive
Hogeschool Rotterdam
CoE Automotive
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
CoE KennisDc Logistiek
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
CoE RDM
Hogeschool Rotterdam
CoE voor Leisure, Tourism & Hospitality
HZ University of Applied Sciences
Cognition, Socio-economic Behaviour and Neuro­science
UvA
Cognition, Socio-economic Behaviour and Neuro­science
UvA
Europe and a globalising world
UM
Firms & Organizations in their economic environment
RUG
Fundamentals of Natural Science
UvA
Globalisation, Identity, Inequality and the Urban Environment
UvA
Health
TUD
Analyseert naar mobiliteit en mobiliteitsbeleid als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
KIM
Human behaviour in a social context
RUG
Infrastructure
Deltares
Infrastructuur
SWO Verkeersveiligheid
Kenniscentrum Duurzame Havenstad
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Kusttoerisme
HZ University of Applied Sciences
KennisDC Logistiek
Christelijke Hogeschool Windesheim
Logistics
CWI
Maatschappelijke kosten-batenanalyses van grote infrastructurele projecten
CPB
Market & Chain strategies
WUR
Mobility & Logistics
TNO
Science for Sustainability
VU
SCP/e Smart Cities Program
TU/e
Smart mobility
TU/e
Smart vehicles, smart traffic: naar een nieuwe mobiliteit
Technologie­agenda
Sustainable World
UvA
Toekomst van werk
WRR
Towards Wellbeing, Innovation & Spatial Transformation
RUG
Transport and Logistics
EUR
Transport Institute
TUD
Transportveiligheid
Instituut Fysieke veiligheid
Urban Technology
Hogeschool van Amsterdam